All Smart instal·la a McDonald's

  • Posted on: 3 September 2014
  • By: AllSmart

All Smart col.labora en la instal.lació del sistema de megafonía i fil musical dels restaurants McDonald's de Catalunya i Balears. Els projectes a real.litzar comprenen els restaurants de Bellvitge, Girona, Mallorca, Manresa i Lleida